วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คณะผู้บริหาร และตัวแทนครูที่ปรึกษาประชุมหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและดูแลผู้เรียน ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน