วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี บุญชัย รัตรกังวานวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสถานศึกษา (RMS) ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2563 ให้แก่คณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ณ ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต ห้อง 323