วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายวิโรจน์ จันทรมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการเปิดโครงการ "การประกวดผลงานโครงการวิชาชีพ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสมเด็จปุ่น ปุณณฺสิริ อาคาร 5 ชั้น 2