📰 ข่าวประกาศ

📣 ประกาศ ประกาศประกวดราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คลิก (25/03/2564)


📣 ประกาศ ยกเลิกประกาศการจ้างประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คลิก (25/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง แบบสอบถามการเข้าใช้งานห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คลิก (16/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง ขออนุญาตดำเนินการคัดเลือกผู้เสนอแผนคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก (11/03/2564 ถึง 31/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสร้าง Application เพื่อการสื่อสาร และเชื่อมต่อผ่านโพรโทคอลแบบใช้สาย และไร้สาย (IOT) จำนวน 1 ห้อง ปีงบประมาณ 2564 คลิก (11/12/2563)


📣 ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้าชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง คลิก (02/12/2563)


📣 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้าง Application เพื่อการสื่อสาร และเชื่อมต่อผ่านโพรโทคอลแบบใช้สาย และไร้สาย (IOT) จำนวน 1 ห้อง คลิก (02/12/2563)


📣 ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (26/11/2563)


🔽 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาสำหรับผู้กู้ กยศ.ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563 คลิก (04/11/2563)