วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จัดกำหนดการรับเอกสารจบการศึกษา

พร้อมรุ่น 20 มีนาคม 2563 ของนักเรียน ปวช. 3 และนักศึกษา ปวส. 2

บริเวรลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และร่วมถ่ายรูปกับคณะบริหาร

ตามความสะดวก โดยขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนตามขั้นตอนเข้า - ออก วิทยาลัยฯ

เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19 และเตรียมเอกสารมาให้เรียบร้อย

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน