บรรยากาศการการวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน ระดับ ปวช.1 2563

บริเวรลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน