วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน พร้อมด้วย นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักศึกษา ที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2563 ในความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กับ Chang’ an University เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Co-Certificate ร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน