แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน