ครบรอบ 63 ปี สถาปนาวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

สักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์ภายในวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ประมวลภาพทั้งหมด : https://photos.app.goo.gl/5NcnKBdfzqMf8FNv9