วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบรางวัลการแนะนำหนังสือที่ดี..ที่น่าอ่านของห้องสมุด จัดโดยงานวิทยบริการและห้องสมุด ให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก และแจก QR Code เพจห้องสมุด เชตุพน และ E-BOOK ห้องสมุด เชตุพนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาอ่านหนังสือผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น และเพื่อการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)