วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ร่วมเดินทางส่งอาจารย์นิภัทรา สูงภิไลย์เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร