วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน