วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นำตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ของลูกเสือ เนตรนารี ต่อพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ