วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครจัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้มีการมอบเกียรติบัตร ผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ และการแข่งขันบัญชี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนได้รับรางวัลดังนี้ 1. สถานศึกษาที่มีจำนวนนักศึกษาผ่านเกณฑ์ที่สำเร็จกำหนดสูงสุด 2. สาขาวิชาที่มีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสูงสุด 3. นักศึกษาที่มีผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสูงสุด TOEIC (คะแนนตั้งแต่ 350 คะแนนขึ้นไป)