วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่งประธานนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นเวทีแนะนำตัวและวิสัยทัศน์ กับนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

30 นาที หน้าเสาธง ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน