วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดโครงการ

โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน