วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 อ.พศวีร์ ชลินทร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักเรียนชายสมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเข้ารับการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร