วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณแม่ครูตัวอย่าง และประกาศเกียรติคุณแม่นักเรียน นักศึกษาตัวอย่าง มอบโล่เกียรติคุณ มอบเกียรติบัตรคุณแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2563 และมอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความ การประกวดภาพถ่าย

ชมการแสดงขับเสภาจากชมรมดนตรีไทย และร้องเพลงประสานเสียง ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน