วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 นายวิโรจน์ จันทรมณี นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการ เชตุพน คณะครู เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ให้การต้อนรับนายชาตรี​ ชนานาฎ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร​ และคณะกรรมการการนิเทศ "โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี สู่คุณภาพมาตรฐาน" ประจำปีงบประมาณ 2563 

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน