วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 อ.พศวีร์ ชลินทร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารนำนักเรียนหญิงสมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเข้ารัการเป็นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร