โครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2563 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ออกหน่วยตรวจสุขภาพ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์