วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ดร. ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีไหว้ครู “น้อมจิตกตัญญู รู้คุณครู” และปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ สถาบันการอาขีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาตรี ผอ.ธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ให้การต้อนรับท่านประธานเปิดงาน ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และ รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ วิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกิจกรรมพร้อมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก