วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ทำโครงงานคุณธรรม DVE STOP COVID-19 โดยนักเรียน ปวช.2 นักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 1 และ 2จัดทำหน้ากากผ้ามอบให้ทีมงานปกครองที่ทำหน้าที่คัดกรอง แจกให้กับผู้จำหน่ายอาหารภายในวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และมอบหน้ากากผ้า ให้กับนางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อใช้ในการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป