ส่งมอบผลงานในโครงการ ซ่อม สร้าง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล คณะผู้บริหารและคุณครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ร่วมส่งมอบผลงานการออกแบบการฉาบปูนสไตล์ลอฟของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ที่ได้รับคัดเลือก ในโครงการ ซ่อม สร้าง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น สนันสนุนโดยบริษัท ควิกโคท จำกัด

และมอบรางวัลให้กับกลุ่มนักเรียนที่ได้รับรางวัล ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน