ประชุมพนักงานราชการ ครูจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2563 นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผุู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการประชุม ประชุมพนักงานราชการ ครูจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแจ้งรายละเอียดและแผนการดำเนินงานต่างๆ ณ ห้องประชุมสมเด็จปุ่น ปุณณฺสิริ อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน