การประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนจัดการประกวดทำพานไหว้ครู เนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2563 โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน