พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 นางธิติมา  โรจน์วัชราภิบาล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คณะผู้บริหาร และคณะครุ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ประธานในพิธีเจิมตำราเรียน การมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรแก่ครูที่ปรึกษาดีเด่นและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน