การประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล คณะผู้บริหารและคณะกรรมการ จัดงานเกษียณอายุราชการแก่ข้าราชการครู และบุคลากร

สังกัดวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน