การถ่ายทำสื่อแนะนำการศึกษายกกำลังสองด้วยการสร้างการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ตัวแทนนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และตัวแทนจาก บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทำสื่อแนะนำการศึกษายกกำลังสองด้วยการสร้างการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ณ อาคาร 5 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน