รางวัลการประกวดระเบียบแถว ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 พิธีมอบรางวัล​ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ​ เนตรนารี​ ระดับประเทศ​ประจำปีการศึกษา​ 2563 นายสุเชาว์ ลิ้มวิไลกุล และตัวแทน​กองลูกเสือ เนตรนารี​ วิสามัญ​ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เป็นตัวแทนรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถว​ ประเภทเนตรนารีวิสามัญ ณ โรงแรมแจส โซเทล

เขตวังทองหลาง กรุงเทพ