มุทิตากษิณาลัย "ครูดีศรีเชตุพน" ประจำปี 2563

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "มุทิตากษิณาลัย ครูดีศรีเชตุพน" ประจำปี 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 7 ชั้น 2

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน