โครงการอบรมจัดทำกระถางต้นไม้ “ลอฟท์”

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 นางสาวอมรรัตน์ กรีธาธร หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมจัดทำกระถางต้นไม้ “ลอฟท์” ในโครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนกวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2563 สนันสนุนโดยบริษัท ควิกโคท จำกัด ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน