พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเชิดชูเกียรติ

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนคณะผู้บริหาร งานทวิภาคี และนักเรียน นักศึกษาทวิภาคี ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเชิดชูเกียรติ ระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ ห้องประชุมสมเด็จปุ่น ปุณณฺสิริ อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน