พิธีเปิดโครงการ Fix It Center

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center นายอดุล เทียนทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ ชุมชนสถาพรและประชาชนทั่วไป งานและเปิดภายในงานฝึกสอนอาชีพ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ การบริการตรวจสุขภาพ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดย

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน