กิจกรรม “ร้อยความรัก ผูกพันใจ สานสายใจ มุทิตา”

วันที่ 17-19 กันยายน 2563 คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และร่วมกิจกรรม “ ร้อยความรัก ผูกพันใจ สานสายใจ มุทิตา” ณ หอประชุม ยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย