โครงการประหยัดและการออม โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการประหยัดและการออม เรื่อง “ความรู้ทางการเงินและการใช้จ่ายด้วยความประหยัด” โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ดำเนินการโดยชมรมการบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี ณ ห้องประชุมสมเด็จปุ่น ปุณณฺสิริ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน