การประชุมผู้รับผิดชอบการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ และคณะกรรมการประสานงาน

วันวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 นายวิโรจน์ จันทรมณี รองผู้อำนายการฝ่ายบริหารทรัพยากรและนางสุวภาคย์ ทัศนาณ ตัวแทนจากงานพัสดุ ประชุมผู้รับผิดชอบการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุและคณะกรรมการประสานงานการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสมเด็จปุ่นปุณณฺสิริ อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน