การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม แก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน