"เกษียณสำราญ ตำนานเชตุพน 2563"

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คณะผู้บริหาร คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา 2563 "เกษียณสำราญ ตำนานเชตุพน 2563" กิจกรรมรดน้ำแสดงมุทิตาจิตแก่

ผู้เกษีณอายุราชการ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน