การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน การขับเคลื่อน นโยบายอาชีวศึกษา

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และตัวแทนครูร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "การขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกกำลังสอง" ณ ห้องประชุมประทุมรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมาธานี