การประชุมพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการประชุมพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ร่วมกับหัวหน้าแผนกวิชา ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน