พิธีเปิดงาน "อาชีวศึกษายกกำลังสอง"

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ "อาชีวศึกษายกกำลังสอง" พร้อมด้วย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะผู้บริหาร บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการอาชีวศึกษายกกำลังสอง กลุ่มวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี