พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัย ร่วมในพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) และ

ร่วมชมการแสดงน้อมรำลึก จาก นักเรียน นักศึกษา ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน