การแข่งขันผสมเครื่องดื่มแบบไร้แอลกอฉอล์ Mocktail Mix

อาจารย์ภัทรดร เวฬุกานนท์ คุณครูแผนกวิชาการโรงแรม เป็นตัวแทนนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันแบบ Open จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้า ในงาน "การผสมเครื่องดื่มแบบไร้แอลกอฮอล์ Mocktail Mix" ประเภททีมโดยทางแผนกวิชาการโรงแรม ส่งเข้าร่วมแข่งขัน 1 ทีม จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 17 ทีม ตัวแทนจากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2