จัดการประเมินการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ ลูกจ้างชั่วคราวสัญญาจ้างรายเดือน ประจำปีการศึกษา 2563

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จัดการประเมินการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ ลูกจ้างชั่วคราวสัญญาจ้างรายเดือน

ประจำปีการศึกษา 2563

ณ ห้องประชุมสมเด็จปุ่นปุณณฺสิริ อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน