โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การตลาดออนไลน์”

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การตลาดออนไลน์” แผนกวิชาการตลาด โดยมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการตลาด

ณ ห้องประชุม สมเด็จปุ่น ปุณฺณสิริ อาคาร 5 ชั้น 2

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน