การประชุมครูอัตราจ้างเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในการต่อสัญญาจ้าง

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และนายอัฐพล ผลพฤกษารองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา ร่วมการประชุมครูจ้างเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในการต่อสัญญาจ้าง

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน