โครงการอบรมผู้สอนแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ ios Train the trainer : ios Application Development

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเข้าเยี่ยมชม

โครงการอบรมผู้สอนแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ ios Train the trainer : ios Application Development

การอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาสมรรถนะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 12 กันยายน 2563 อาคาร 5

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน