โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนเป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 7 ชั้น 2

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน