การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีพุทธศักราช 2563

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกาอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดมอบเงินและโล่รางวัล

ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีพุทธศักราช 2563

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนเข้าร่วมการประกวดฯ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.

ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2563

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี